Verbinding zoeken met de aarde

Een goed bestuurder zoekt verbinding met burgers, een goede leidinggevende met werknemers.

Om welke redenen zoeken zij verbinding? Bewust van hun grote invloed en verantwoordelijkheid willen zij weten wat het effect is van hun handelen. Wat er zoal speelt onder degenen aan wie zij leidinggeven en wetten voorschrijven. Hoe het staat met de cultuur, het klimaat en de diversiteit. Waar zij hun handelen moeten bijstellen.

Op welke manier zoeken zij die verbinding? Door werkbezoeken af te leggen. Namen en functies te leren kennen. Vragen te stellen. Open te staan voor nieuwe inzichten.

Precíés zó zoekt een goed mens verbinding met de aarde en alles wat daarop leeft. Om dezelfde redenen. Op dezelfde manier.

|


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *